Samtalsstöd och terapi för
unga vuxna

Åren som ung vuxen (18-29 år) är en tid av utveckling och förändring. Skapandet av en egen identitet och ett liv som vuxen väcker frågor och ställer nya krav på dig som individ. Att veta vem man är och vad man vill kan vara svårt. Det är något som också kan förändras över tid. Vem du är påverkas av dina erfarenheter, personer du möter och händelser i livet.

Identitet kan man säga är en känsla av vem man är med sin personlighet, sina egenskaper, åsikter och tankar. Identitetskriser är vanliga i de här åren och är ofta övergående. De kan ta sig uttryck i form av t.ex. nedstämdhet, ångest, irritabilitet eller ätstörningssymtom. Du kan känna dig stressad av studier, val av utbildning, att vara konkurrenskraftig och ta dig in på arbetsmarknaden. Du kan uppleva problem i relationer med kamrater och familj. Du kan också bära på känslor av misslyckande och av att inte räcka till.

Terapi kan vara ett stöd under en krävande tid i utvecklingen. Det kan hjälpa dig att få en mer tydlig identitet och en stärkt självkänsla. Du kan också få hjälp med att förstå dina egna och andras reaktioner, vilket medför en större möjlighet att påverka ditt agerande och dina relationer. Terapi kan också ge en chans till känslomässig bearbetning av eventuella tidigare kriser/trauman (t.ex. mobbing, sjukdom, separationer och förluster av olika slag eller sexuell utsatthet) innan vuxenlivet tar vid med nya krav.