Om mig

Mitt namn är Ann Hammerlid och jag är legitimerad psykoterapeut. Ett genomgående fokus i mitt arbete är att skapa en trygg och tillitsfull relation. Efter mer än 20 års erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna inom privat och offentlig verksamhet är jag van vid att hjälpa människor med varierande behov i olika livssituationer. I min verksamhet arbetar jag med personlig utveckling och med olika problemområden såsom oro/ångest, nedstämdhet, stress, kriser, relationer, identitetsfrågor, existentiella funderingar, studie- och arbetsrelaterade problem samt ätstörningsproblematik.

Jag är också leg. sjukgymnast/fysioterapeut med inriktning mot stresshantering, ångest- och affektreglering, träning, kroppsuppfattning och smärtbehandling.

Utbildning

 • Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning
 • Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Ledarskapsutbildning, TrillingCoachingprogrammet

Vidareutbildningar

 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Organisationspsykologi
 • Bakgrund och behandling av ätstörningar
 • Psykosomatik
 • Smärtfysiologi och smärtbehandling
 • Stresshantering och känsloreglering
 • Fysisk aktivitet och rehabilitering

Arbetslivserfarenhet

2013–(pågående) Leg. psykoterapeut i privat psykoterapeutisk verksamhet
2023-(pågående) Leg. psykoterapeut på Falck 
2016–(pågående) Leg. psykoterapeut på Humlan, gymnasieskolans psykoterapimottagning i Göteborg
2014–2016 Leg. psykoterapeut på Öppenvårdsmottagning Centrum i Borås
2005–2014 Leg. psykoterapeut och leg. sjukgymnast på Ätstörningsmottagningen i Varberg
1998–2003 Leg. sjukgymnast inom vuxenpsykiatrin

Publikationer

Hammerlid, A. & Thom Olin, A. (2020). Ökad psykisk ohälsa bland unga till följd av pandemin. Borås Tidning, 4 maj.
https://nxt.bt.se/debatt/okad-psykisk-ohalsa-bland-unga-till-foljd-av-pandemin

Hammerlid, A. & Thom Olin, A. (2020). Normala reaktioner riskerar sjukförklaras. Svenska Dagbladet, 23 maj.
https://www.svd.se/normala-reaktioner-riskerar-sjukforklaras