Coaching

Vill du få hjälp med att utvecklas och förändra din arbetssituation?
Undrar du över vad som skulle vara möjligt om du vågade mer eller gav dig tid att lyssna på vad du vill?
Har du svårt att finna en balans mellan arbetsliv och privatliv?
Vill du förändra dina relationer?
Behöver du hjälp med att hantera förändrade livsförutsättningar och skapa ny mening?

Då kan coaching vara något för dig.

Ibland rinner tiden iväg och mål som du tidigare satt upp i livet kan kännas långt borta. Motivationen kan tryta vad gäller relationer, studier eller arbete och det kan kännas som att du har kört fast. Du upprepar olika mönster som du inte lyckas bryta på egen hand. Något kan också ha inträffat som förändrar din livssituation och du kan behöva hjälp med att sätta upp nya mål och finna ny mening. För att komma vidare och se utvägar och lösningar på problemen kan du då behöva ta stöd och hjälp från en professionell utomstående.

En coachande och stödjande insats kan öka din kunskap och medvetenhet om dig själv. På så sätt blir det lättare att agera annorlunda och göra väl medvetna val. Du kan få stöttning i att växa och utvecklas och hitta ny motivation till en efterlängtad förändring.