Kognitiv beteendeterapi

En utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi, KBT, är att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. I terapin får du hjälp med att utforska hur dina tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden hänger ihop. Du får också hjälp med att identifiera vilka tankemönster och beteenden som kan hålla kvar eller förvärra ett visst problem. Fokus i kognitiv beteendeterapi ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu-situationen även om insikt om din historia också är viktig.

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och målorienterad terapiform där du mellan sessionerna får konkreta hemuppgifter. Du får då testa att använda nya antaganden, tankesätt och beteenden för att bryta invanda mönster. Det kan handla om att förändra föreställningarna om dig själv och omvärlden eller att utveckla nya förhållningssätt till problematiska upplevelser, t.ex. med hjälp av olika former av stress- och ångesthantering. Syftet är att du på så sätt ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem, så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet.